OHUTU MÄNGU REEGLID

 

1. Mängu ajal on keelatud kaitsemaski peast ära võtta.

 

2. Maski tohib maha võtta ainult väljaspool mängutsooni või punktides mis on kokku lepitud enne mängu algust.

 

3. Keelatud on tulistada inimeste poole kes ei kanna maski.

 

4. Käitu markeriga nagu laetud lahingu relvaga, järgides kõiki ohutustehnika reegleid isegi siis kui markeril on kaitseriiv peal või ta ei ole laetud.

 

5. Keelatud on kasutada varustust mis ei vasta tehnilistele nõutele, või mis ei ole töökorras.

 

6. Keelatud on mängida maskiga, mille klaas on halvasti kinnitatud või mille klaasi küljest on ära tükke või mille klaasil on mõra või ilmselge kriimustus.

 

7. Keelatud on tulistada purunevate asjade pihta ( aknad, lambid, prozektorid jne.).

 

8. Väljaspool mängutsooni on kohustuslik kanda markeril toruotsa sulgurit. Toruotsa sulgurit tohib ära võtta vaid mängu ajaks sisenemisel mängutsooni kui kõikidel mängijatel on peas kaitsemaskid.

 

9. Mängude vaheajal on vaja markeri toru suunata ohutus suunas.

 

10. Juhul kui varustus saab vigastada või laheb katki, mängija väljub mängutsoonist varustuse vahetamiseks.

 

11. Ära jäta endast maha prügi või ükskõik milliseid asju mis võivad ohustada teiste inimeste elu või tervist.

 

12. Isikutel kes on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all on keelatud osa võtta mängust, asuda mängutsoonis või kasutada paintballi varustust.

 

13. Alati järgi konkreetse mängu kokkuleppeid ja mängutsoonide piire (keelatud, lubatud tsoonid, kohtunike ja organisaatorite käskudele allumine, mängusignaalide järgimine- näiteks : mängu peatamine jne.).

 

14. Pea meeles mängu tsooni ohtusid – avatud luugid, okastraat, poollagunenud hooned, klaasikillud, naelad jne. Liikudes jälgi tähelepanelikult oma jalgade alust. Hoia eemale ohtlikest kohtadest (avatud luugid, lagunevad hooned, okastraat jne.). Kanna paksu tallaga jalanõusid.

 

15. Keelatud on osaleda mängus vajaliku varustuse või riietuse puudumisel (vastavad jalanõud, individuaalkaitse vahendid jne.). Riietus peab täielikult katma kogu keha s.h. ka käed, jalad, pea ja kaela.