MÄNGU REEGLID

 

1. Enne mängu lepitakse kokku mängutsoon.

 

2. Keelatud on väljuda mängijatel kokkulepitud mängutsoonist

 

3. Iga mängija võib kasutada seda varustust ja laskemoona mis tema poolt on kaasa võetud mängutsooni. Relva üleandmine teisele, balloonide vahetus või laskemoona andmine teisele võib toimuda ainult meeskonnasiseselt ( v.a. spetsiaalselt kokkulepitud juhtudel)

 

4. Kui mängija tõstab käe ja karjub “surnud” siis ta väljub mängust vaatamatta sellele kas oli tabamus temasse või mitte.

 

5. Juhul kui mängijat tabanud pall (“kuul”) ei purunenud loetakse mängija “elusaks”

 

6. Mängija loetakse “surnuks” peale palli tabamust pähe või kehasse. Keha piirjoonteks on: Varrukate ja õla ühine õmblus. Alumiseks piiriks onkujutletav joon kubeme ja istmiku jalgadega ühendumise kohas.

 

7. Mängu ajal on lubatud kasutada heli-, ja suitsupomme aga samuti ka valgus ja lasersihikuid ning telefoni ja raadiosidet.

 

8. Mängul puuduvad ajalised piirangud kui vahetult enne mängu ei ole kokkulepitud teisiti.

 

9. Vigastuse saamisel mis võib olla ohtlik sinu elule või tervisele, lõpeta koheselt mängimine ning anna koheselt teada instruktorile ja teistele mängijatele.

 

10. Kui sul on küsimusi või kui midagi jäi arusaamatuks siis pöördu enne mängu instruktori poole ja küsi üle. Peale instruktsiooni läbimist kinnitab iga mängija oma allkirjaga instruktsiooni läbimist ja fakti et on tutvunud mängu nõuete ja kohustustega.

 

11. Mängu organisaator ei kanna vastutust nende tagajärgede eest, mis said võimalikuks mängijate mittejärgimisel mängureegleid ja ohutusnõudeid.

 

12. Meeskonnad võivad erineda teineteisest käepaelte, lintide, peakatete, riietuse jne. poolest. Mõlema meeskonna poolsel nõusolekul eritunnusmärgid võivad puududa.

 

13. Mäng peatatakse järgmistel juhtudel:

 • mingi ohu tekkimisel 
 • kõrvaliste isikute sisenemisel mängutsooni
 •  üks meeskondadest on vastasmeeskonna täielikult “hävitanud”
 •  ründav meeskond on oma tegevuse tulemusel saavutanud ülekaalu vastase üle vähemalt 3:1-le.

14. Juhul kui mängijad tulistavad teineteist üheaegselt või kuni 1 sekundilise intervalliga ja tabamuse saavad mõlemad mängijad siis loetakse “surnuks” mõlemad mängijad.

 

15. Arvesse lähevad vaid otsesed tabamused. Rikoshetid arvesse ei lähe.

 

KEELATUD ON:

 • kaitsekilpide kasutamine 
 • asjade ümbertõstmine mängutsoonis 
 • barrikaadide valmistamine 
 • sulguda ruumidesse 
 • tulistada klaasi, pirnide, lampide, küünalde j.m. taolise pihta. 
 • kätte võtta lõhkepakette, peale selle süütamist 
 • kaitse asumine kõrgemal kui esimene korrus. 
 • tulistada inimese suunas kes on ilma maskita

Erandiks on kaitsekilbid mida eriüksused kasutavad oma reaalses tegevuses.

 

Kui meeskond on valitud mängima ründes, siis temal on ka kohustus tegutseda aktiivselt. Juhul kui ründav pool jääb passiivsesse kaitsesse ja nende poolt ei toimu teatud aja jooksul aktiivset tegevust, siis võib mäng olla peatatud ja võitjaks kuulutatakse kaitse. Kuid sellisel juhul peab kaitsel olema arvuline ülekaal ning positsiooniline paremus. Kui ründav pool on blokeeritud eraldi ruumi siis teeb kaitse ettepaneku “väärikalt alistuda”. Peale seda ettepanekut on ründav pool kohustatud 15 minuti jooksul piiramisest välja murdma. Juhul kui 15 minuti jooksul aktiivset tegevust selle nimel ei toimu, kuulutatakse võitjaks kaitse.

 

Aktiivseks tegevuseks loetakse väljumist oma positsioonilt. (Ainult aktiivne tulistamine ei lähe arvesse.)

 

Mängutsooni piirid

 

Ründav pool võib väljuda mängutsooni piiridest manöövrite tegemiskes, samas on tulistamine lubatud mõlemalt poolt mängutsooni piire. Kaitsel on keelatud väljuda mängutsoonist väljaspool ründava meeskonna nägemisulatust. Kaitsemeeskonnal on lubatud väljuda mängutsoonist ründava poole silme all mängutsooni piirist mitte rohkem kui 20 m.

 

Põhimõte mida peab järgima alati:

 • Kui meeskond on määratud ründesse, siis initsiatiiv peab tulema temalt. S.t., et kui ründav pool ei ilmuta aktiivsust teatud aja jooksul peale hoiatust, siis võitjaks kuulutatakse kaitse. Ründava meeskonna palvel võib olla sellisel juhul määratud aeg kuni 30 min. 
 • Ainult ründemeeskond võib väljuda mängutsoonist manöövrite tegemiseks. Kaitsemeeskond sellist õigust ei oma. 
 • “Mäng läbi” käskluse võivad anda ainult vastasmeeskondade komandörid vastastikusel nõusolekul ja tingimusel, et mõlemad komandörid on “surnud” , või reeglites antud juhtumitel.

Lisa reeglitele

 

Peale mängija “suremist”, lahkub mängija mängust, pannes markerile punase või kollase lindi või sama värvi torusoki.

 

Granaatide kasutamine

 

1. Mängija loetakse granaadist hukkunuks juhul kui granaat plahvatab ruumis suurusega kuni 30 m2.

 

Mängijat ei loeta “surnuks” juhul kui tal õnnestus see ruumist välja visata erinevate vahendite abil (lauajupp, metallvarras või muu taoline.), aga samuti ka juhul kui mängija väljus ruumist plahvatuse ajaks ja seejärel sai siseneda tagasi ruumi.

 

Raske kaitsekilp mida kasutatakse ründes päästab mängijad “suremast” juhul kui granaat kukus kilbi ette. Kui aga kilbi taha siis mängija loetakse kilbi taga “surnuks”.

 

2. Avatud kohtades loetakse mängija “surnuks” juhul kui granaat plahvatab mängijast 1 m raadiuses.

 

Vaidluste vältimiseks juhtudel kui granaat satub 1 m raadiusesse mängijast peab mängija liikuma ohutusse kaugusesse sellest, s.t. et kaugemale kui 1 m.

 

Mängija võib granaadi ka käepäraste vahenditega eemale heita.

 

Kategooriliselt on keelatud granaati võtta kätte. Sellisel juhul loetakse mängija “surnuks”.